Naše društvo

NAŠA PRETEKLOST

ZGODOVINA

Fotografija s prvega otvoritvenega sestanka v nekdanji gostilni Finžgar - sedaj Zdolšek (1886)
USTANOVITEV DRUŠTVA
1886 – Na pobudo Vuk Štefana, kov. mojstra v Sv. Lovrencu na Dr. p. Z ozirom na to da so bili zaporedoma v tej vasi požari zelo pogosti in obširni (leta 1883. je pogorela vsa vas Lovrenc na Dr. p.) so lovrenški možje ustanovili prostovoljno gasilsko društvo po vzorcu sličnega društva na Ptuju.

Od teh prvih članov nam je ostala ohranjena celo fotografija prvega otvoritvenega sestanka v nekdanji gostilni Finžgar – sedaj Zdolšek.
USTANOVITELJI
Vuk Štefan

kov. mojster

Finžgar Janez

gostilničar

Predikaka Jakob

mali kmet

Frank Jože

kmet

Lenart Anton

kmet

Predikaka Anton

kmet

Frank Jože

kmet

Nabavili so takoj ročno brizgalno s cevmi, h kateri so morali dovažati vodo v vedrih. Postavili so tudi mali leseni gasilski dom tik ob sedanji stari šoli. V primeru požara so šli gasit tudi v bližnje sosednje vasi.

Razglednica Sv. Lovrenca iz leta 1934
PLANI IN NAČRTI

PRIHODNOST

NOV GASILSKI DOM

IDEJNA ZASNOVA

Smo ambiciozno društvo, ki se zaveda, da je vlaganje v prihodnost zelo pomembna naložba. Zato si v prihodnosti želimo urediti gasilski dom in okolico, ki obsega:

  • odstranitev dotrajanih objektov
  • razširitev šolskih prostorov
  • športne dvorane
  • gasilskega doma in
  • poslovno-stanovanjskega objekta
Scroll to Top